Undervisningens organisering

Her findes principper for undervisningens organisering, herunder timefordeling, fag-/arbejdsfordeling og skemalægning.

Timefordeling

Vi følger Undervisningsministeriets og kommunens retningslinjer vedrørende timefordeling.

Ved tildeling af timer til holddeling/deletimer tages der hensyn til klassestørrelse og elevsammensætning.

Herudover tilstræbes det, at store klasser holddeles i de praktisk/musiske fag.

Fagfordeling/arbejdsfordeling

Skolen er opdelt i tre afdelinger og en specialklasserække.

Den enkelte lærer har så vidt muligt hovedparten af timerne i én afdeling.

Inden for afdelingen tilstræber årgangsteamet at læse så mange fag som muligt i årgangen.

Det er vigtigt, at den enkelte lærer føler sig fagligt rustet til at påtage sig undervisningen i et fag. Hvis lærerne i en afdeling ikke kan dække alle fag, har skolen følgende muligheder:

  1. Der findes en ”gæstelærer” i én af de andre afdelinger
  2. En af lærerne i afdelingen uddannes til at kunne dække det pågældende fag
  3. Skolen ansætter en ny lærer til at dække faget.

Skemalægning

Det tilstræbes:

  • at skoledagen sammensættes af både boglige og praktiske fag.
  • at timer i de enkelte fag fordeles jævnt over dagen/ugen.
  • at de yngste klasser har klasselæreren hver dag.
  • at fagene læses i faglokalerne.
  • at svømmesalen stilles til rådighed én time ugentligt pr. idrætshold i overbygningen.

I den udstrækning, lærerne finder det ønskeligt, læses timerne i sammenhæng.

Der kan semesterdeles, hvis det ønskes.