Klassedannelse (børnehaveklasser)

Vores mål er at fordele eleverne på klasserne, så der skabes de bedste muligheder for et godt skoleforløb.

Det er vigtigt:

  • at der er en jævn fordeling af piger og drenge.
  • at eleverne i klassen fungerer godt sammen socialt.

Efter indskrivningen til børnehaveklasserne afholdes et møde med børnehaverne. Ved mødet giver pædagogerne en kort beskrivelse af børnene socialt og udviklingsmæssigt.

Der skal foreligge et samtykke fra forældrene.

Klasserne dannes i samarbejde mellem skole og børnehave.

I maj sendes klasselisterne til forældrene samtidig med en invitation til et ”åbent hus”-arrangement og et forældremøde inden sommerferien.

Børnehaveklasselederne besøger børnene i børnehaven, og børnene kommer på besøg på skolen inden sommerferien, så de lærer hinanden at kende.

I det år, børnene går i børnehaveklassen, vurderes det, om målet for klassedannelse er opfyldt. Hvis det ikke er tilfældet, vil der blive afprøvet forskellige grupperinger for så at danne de blivende klasser i slutningen af børnehaveklassen.