Udviklingsmål fra Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen er en lovpligtig samtale mellem skolen og forvaltningen.
Samtalerne afholdes en gang om året og har til formål at styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udviklingen på skolen.

Samtalen tager udgangspunkt i skolens nationale data for dansk læsning, matematik, trivsel og elevfravær. Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted d. 5. december 2023, Arbejdet med vores udviklingsområder sker fra skoleåret 23/24.

Udviklingsmål fra skoleudviklingssamtalen

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale blev der udarbejdet følgende udviklingsområder, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Udvikling af undervisning gennem co-teaching, sparring og PLF

Målet er at øge elevernes læring og faglige resultater. Det skal ske gennem understøttelse fra faglige aktører ud i undervisningen, og skal kunne ses i elevernes resultater i Folkeskolens Nationale Overgangstest og ved at karaktergennemsnittet øges.

  • Øget trivsel gennem arbejde med mindset

Målet er at øge elevernes trivsel gennem at arbejde med deres mindset omkring egen læring og det at gå i skole. Det skal understøttes af Inklusionsaktørerne, elevråd og UMR udvikler et forløb, som skal være med til at bevidstgøre eleverne om deres indvirkning og indstilling til egen trivsel og læring. Det skal kunne afspejle sig i, at elevernes trivsel øges i trivselsmålingen.

Link til skolens data: https://uddannelsesstatistik.dk/