Blichers Børneby SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Blichers Børneby SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

Vores SFO er et sted, hvor omsorg, engagement, medansvar, handling, kommunikation og humør er drivkraften.

Blichers Børneby er en stor, men hyggelig SFO. Vi har to huse, som vi fordeler børnene i.

 1. Blækhuset: 0.-1. klasse
 2. Kridthuset: 2.-3. klasse

Vi har et stort udeareal, hvor der er mange kroge at lege i. Vi bruger også gymnastiksalen, Hallen og svømmesalen hver uge.

Vores bestyrelse er identisk med skolebestyrelsen.

Majken Blendstrup er daglig leder af Blichers Børneby SFO.

Indmeldelse i SFO’en sker igennem pladsanvisningen.

Læs om vores mål -og indholdsbeskrivelse her.

I kraft af den udvidede skoledag mener vi, at det er vigtigt, at børnene først og fremmest oplever SFO’en som deres fristed, hvor de kan vælge aktiviteter efter lyst og behov.

Vores mål og det vi vil arbejde for, er:

 • at jeres barn trives og er glad for at være hos os.
 • at styrke børnene i deres udvikling og personlige dannelsesproces.
 • at støtte børnene i udviklingen af sociale kompetencer.
 • at fremme børnenes livsglæde, selvtillid og selvværd.
 • at lære børnene, at sætte ord på deres følelser, meninger og behov.
 • at give børnene nye udfordringer.
 • at tilbyde aktiviteter, der henvender sig til både drenge og piger.
 • at give gode muligheder og rammer for børnenes leg.
 • at støtte op omkring venskaber.
 • at lære børnene at respektere hinanden og give plads til forskellige personligheder.

Når man indmelder sit barn i Blichers Børneby SFO, kan man indmelde dem på et af følgende moduler:

Heldagsmodul

På heldagsmodul må man benytte SFO’en hele dagen. Dvs. fra kl. 6:30 og frem til skoledagens start og igen fra skoledagens ophør til kl. 17:00. Herudover vil der være pasning i skoleferierne mellem kl. 6:30 og kl. 17:00, bortset fra uge 29 og 30 samt de øvrigt kommunalt vedtagne lukkedage.

Morgenmodul 

På morgenmodul må man benytte SFO’en fra kl. 6:30 til skoledagens start kl. 8:00. Der er ingen pasning i ferierne.

Morgen-/feriemodul 

På morgen-/feriemodul må man benytte SFO fra kl. 6:30 til skoledagens start på skoledage. Herudover må man benytte SFO i skoleferierne mellem kl. 6:30 og kl. 17:00.

Morgen-/feriemodul vælges for et skoleår af gangen.

Udmeldelse eller ændring

Udmeldelse eller ændring af modul kan ske med en måneds varsel til d. 1. eller 16. i en måned.

Fra morgenmodul og morgen-/feriemodul kan man dog fra dag til dag komme på fuldtid.

Alle ændringer og udmeldelser foregår via Den Digitale Pladsanvisning.

Morgen

6:30-7:30: Morgenmad/morgenhygge

7:50-8:00: Børnene er i deres klasser med gangvagt.

Eftermiddag

14:00 Børnene bliver krydset af

14:30-17:00 Aktiviteter

Aktiviteter og tilbud

 • Svømning
 • Gymnastik
 • Fastelavn
 • Juletur
 • Julefrokost
 • Julebanko
 • Julegløgg
 • Ture
 • Bålaktiviteter
 • Mooncar/gokart
 • Stylter
 • Blichers Børnefest
 • Kreative ting
 • Rekordforsøg
 • Computer
 • Fodbold
 • Bordtennis
 • Bordfodbold
 • Dukkekrog
 • Puderum
 • Musikrum
 • Bue og pil
 • Træværksted
 • Rollespil

Og meget mere ...

Vi forventer:

 • at I giver besked ved fravær.
 • at I hjælper jeres barn med at sige goddag og farvel.
 • at I læser sedler og opslag.
 • at I sammen med os føler et ansvar for jeres barns trivsel i SFO’en.
 • at I lærer jeres barn at omgås andre og SFO’ens ting med ansvar og respekt.
 • at I taler med os, hvis der er ting, I undrer jer over, og giver os respons på det, vi laver.
 • at I giver barnet tøj med efter vejret.

I kan forvente:

 • at vi er nærværende og har tid til en snak, hvis der er behov for det.
 • at vi orienterer om ændringer eller nye tiltag via sedler eller opslag.
 • at vi tilbyder morgenmad og eftermiddagsmad.
 • at vi er bindeled til skolen, så vi sikrer at vigtige informationer omkring barnet bliver givet videre.
 • at vi giver jer besked, hvis der har været noget med jeres barn i løbet af dagen.

Ledelse

Majken Blendstrup - SFO-leder
Trine B. Svenningsen - Souschef/pædagog

Blækhuset

Jette Mølbæk – pædagog
Tanja Ravnholt-Jacobsen – pædagog
Hanne Tylkjær – pædagogmedhjælper
Morten Jacobsen – pædagogmedhjælper
Jan Laursen – pædagog
Amalie Schøler – pædagog
Helle Nielsen – praktisk medhjælper

Kridthuset

Birgitte Johansen - pædagog
Minna Møller – pædagog
Trine Birgitte Svenningsen – pædagog
Gitte Bramsen – pædagog
Lene Berg – praktisk medhjælper

H-klasse SFO

Trine Skytte Jensen - pædagog