Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Blicherskolen.

De fleste elever benytter det vidtforgrenede stisystem til at cykle eller gå i skole.

Politiet har vurderet forholdene til at være så gode, at der ikke er behov for at oprette en skolepatrulje.

Der kører skolebus til Blicherskolen. Køreplanen kan ses her.

Tilskud til transport til skole 

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde.

Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.