Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Blicherskolen.

De fleste elever benytter det vidtforgrenede stisystem til at cykle eller gå i skole.

Politiet har vurderet forholdene til at være så gode, at der ikke er behov for at oprette en skolepatrulje.

Cykling

Spentrup skal være en sikker cykelby. Derfor er der fartdæmpere og en 40 kilometer hastighedszone på alle veje og biveje. Det betyder, at elever fra Blicherskolen sikkert kan tage cyklen.

De nye trafikale tiltag er led i det kommunale cykelprojekt "Sikre skolekorridorer", der skal gøre skolevejene i Spentrup trygge og sikre for eleverne.

Skolebus

Der kører skolebus til Blicherskolen.

Du kan se køreplanen for skolebussen på Midttrafiks hjemmeside.

Gratis transport til skole

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.