Specialklasser

Randers Kommunes tilbud til børn med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder på Blicherskolen.

H-klasserne

Randers Kommunes tilbud til børn med specifikke indlæringsvanskeligheder på Blicherskolen.

Målgruppen for specifikke indlæringsvanskeligheder, er børn med et svingende funktionsniveau fagligt, kognitivt, socialt, motorisk og følelsesmæssigt. Dette kan ofte henføres til specifikke neurologiske forstyrrelser som ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

Specialklasserne til målgruppen er fordelt på Hornbæk Skole, Blicherskolen, og Langå Skole, Kristrup Skole samt Tirsdalens Skole.

H-klasserne på Blicherskolen dækker hele skoleforløbet fra 0. - 9. (10.) kl.