Specialklasser

Randers Kommunes tilbud til børn med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder på Blicherskolen.

G-klassen

Randers Kommunes tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Blicherskolen.

Fælles for børn med generelle indlæringsvanskeligheder er, at deres faglige niveau er så langt under alderssvarende, på trods af, at supplerende undervisning og støtte i almenskolen ikke har kunnet følge med i klassetrinnets undervisning. Dette med konsekvens for barnets personlige udvikling og trivsel. Eleverne har oftest et almindeligt funktionsniveau socialt og mht. dagligdags færdigheder. Elevernes kognitive forudsætninger/ indlæringsforudsætninger vil almindeligvis placere sig under normalområdet.

Specialklasserne til denne elevgruppe er fordelt på Bjerregrav Skole, Korshøjskolen og Blicherskolen. G-klassen på Blicherskolen har primært elever fra udskolingen

H-klasserne

Randers Kommunes tilbud til børn med specifikke indlæringsvanskeligheder på Blicherskolen.

Målgruppen for specifikke indlæringsvanskeligheder, er børn med et svingende funktionsniveau fagligt, kognitivt, socialt, motorisk og følelsesmæssigt. Dette kan ofte henføres til specifikke neurologiske forstyrrelser som ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

Specialklasserne til målgruppen er fordelt på Hornbæk Skole, Blicherskolen, og Langå Skole, Kristrup Skole samt Tirsdalens Skole.

H-klasserne på Blicherskolen dækker hele skoleforløbet fra 0. - 9. (10.) kl.