Faciliteter

Blicherskolens bygninger er opført i henholdsvis 1968, 1974, 1981 og 2004. Læs om skolens bygninger og faciliteter her.

Ud over alle almindelige faglokaler har skolen også en svømmehal.

Skolen har de seneste år forsøgt at skabe bedre undervisningsfaciliteter, f.eks. ved etablering af grupperum og elevarbejdspladser på gangarealerne.

I 2006 fik skolen renoveret naturfagslokalerne, i 2009 hjemkundskabslokalet og i 2013 sløjdlokalet.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Blicherskolen i forbindelse med den nye skolestruktur.

Udenfor den egentlige skoletid bruges skolens bygninger og udearealer til mange forskellige idrætsaktiviteter, aftenskole, ungdomsklub og forskellige arrangementer.

Elevernes skolemøbler

Vi laver en løbende udskiftning af møblerne i alle klasselokaler.

Vores mål er, at der overalt skal være stole og borde, der passer til eleverne, og som er ergonomisk korrekte.

Ansøgning om benyttelse af lokaler

Hvis du ønsker at låne lokaler på Blicherskolen skal du udfylde denne ansøgning om benyttelse af lokaler.

Hvis svømmesalen bookes, skal der foreligge dokumentation for en tilstedeværende person med bestået bassinprøve.

Ved overnatning på skolen, skal der tages kontakt til brandmyndighederne og ansøge om midlertidig overnatning. Det kan du gøre på Randers Kommunes hjemmeside.