Daglig trivsel

Vores mål er, at eleverne i løbet af deres skolegang udvikler sig til selvstændige og empatiske mennesker, der er i stand til at samarbejde og indgå i forpligtende fællesskaber.

At nå vores mål forudsætter, at eleverne lærer at lytte til hinanden, udvise ansvarlighed og respekt, både overfor sig selv og andre, og bruger et sprog, der afspejler denne ansvarlighed og respekt.