Mellemtrin

Mellemtrinnet er 4.-6. klasse. På mellemtrinnet får eleverne flere nye fag. Derudover skal de også tage cyklistprøven.

Når eleverne starter på mellemtrinnet, har de mange af de samme fag som i 3. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene tysk, håndværk og design, madkundskab og svømning.

I 4. klasse får eleverne fagene svømning.

I 5. klasse bliver eleverne introduceret til et andet fremmedsprog. På Blicherskolen er det tysk.

I 6. klasse har eleverne faget madkundskab.

Aktiviteter på mellemtrinnet

Der arbejdes med tværfaglige forløb, og projektarbejdsformen indarbejdes i mange af skolens fag.

Elever fra hver klasse på mellemtrinnet skal deltage i elevrådet.

Vi har et kor bestående af elever fra 3.-5. klasse.

5. klasserne står for skolekomedien til den årlige skolefest.

I 6. klasse tager eleverne på lejrskole i fem dage.

I løbet af 5. eller 6. klasse skal eleverne deltage i cyklistprøven. Læs mere om cyklistprøven på Sikkertrafik.dk.