Skolens profil

Blicherskolen er en skole med elever fra 0.-9. klasse. Skolen har specialklasser for både elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Det er kendetegnende for Blicherskolen, at:

 • vi har et godt arbejdsklima.
 • vi værdsætter engagement og nye initiativer.
 • vi er gode til at tage imod nye lærere (følordning).
 • vi er en afdelingsopdelt skole.
 • vi vægter teamsamarbejde højt.
 • vi arbejder målrettet med skoleudvikling.

Skolen er delt op i tre afdelinger:

 • Afdeling 1 for 0.-3. klasse og SFO’en (indskolingen)
 • Afdeling 2 for 4.-6. klasse (mellemtrinnet)
 • Afdeling 3 for 7.-9. klasse (udskolingen)

Afdeling 1

Afdelingen omfatter eleverne fra 0.-3. klasse.

Børnehaveklasserne og 1. klasserne deler lokaler med SFO’en. 2. og 3. klasserne bor i skolens hovedbygning.

For 0.-3. klasse er skoledagen fra kl. 8:40-14:20 hver dag. Dagen er organiseret i to lange moduler afbrudt af en formiddagspause og en udelegetime.

Afdeling 2

Afdeling 2, som består af 4.- 6. klasse og Gruppe 12, er centreret omkring skolens aula, bibliotek og gymnastiksal. Her har eleverne en skolebod, der passes af 6. klasse.

På gangene er der opstillet gruppeborde, som eleverne bruger som arbejdspladser og i frikvartererne.

Afdeling 3

Afdeling 3, som omfatter 7.-9. klasse, har til huse i skolens B-fløj, som består af otte klasseværelser og et lærerværelse placeret omkring et storrum med arbejdspladser og hyggekroge.

I storrummet findes også skoleboden, som bestyres af eleverne i 8. klasse.

Særligt for specialklasserne

Specialklasserne deltager i arrangementer i den afdeling, de hører til.

Specialklasserne tager på hyttetur tre dage hvert andet år.

Kendetegnende for skolens alternative skoledage og gode traditioner er, at det skal være

 • en anderledes skoledag.
 • en dag, man ser frem til.
 • en oplevelse, der medvirker til fællesskabsfølelse.
 • en dag, man lærer noget af enten socialt eller fagligt.
 • en oplevelse, man tænker tilbage på med glæde.

Fælles arrangementer

 • Første skoledag. Eleverne mødes i klassen. Samling i gymnastiksalen. Klasselæreren har klassen.
 • Luciaoptog/fællessang (ca.) d. 13. december
 • Juleklippedag. Planlægges i den enkelte klasse. Samme aften afholdes skolefest i Afdeling 3.
 • Juleafslutning i klasserne og afdelingsvis i kirken
 • Skolefest for Afdeling 1 og 2. 5. klasserne spiller skolekomedie. Festen holdes i uge 5. Skolefestdagen er en alternativ skoledag med klasselæreren, der sammen med børnene laver udstillinger og opstiller boder og caféer mv.
 • Emneuge/-dage: I ugen op til efterårsferien har vi emneuge. Ugen afsluttes med ”Skolernes motionsløb” fredag.
 • Desuden planlægges et antal fagdage i løbet af året.
 • Idrætsdag/alternativ dag for Afdeling 1 og 2. Arrangeres før sommerferien.
 • Ekskursioner Arrangeres løbende af klasser/afdelinger.
 • Sommerferie afslutning: I klassen med klasselæreren. Underholdning og sange for alle i gymnastiksalen.
 • Tværfaglige perioder/uger: Antal varierer fra klasse til klasse.

Vi lægger vægt på:

 • at give børnene en tryg hverdag.
 • at give børnene mulighed for at udvikle alle deres evner.
 • at give børnene udfordringer og styrke deres ansvarlighed.
 • at arbejde på at bevare og udvikle børnenes selvværd.
 • at udvikle børnenes selvstændighed.
 • at udvikle børnenes evne til at indgå i forpligtende fællesskaber.
 • at give børnene forståelse for deres egen og andres kultur.
 • at være udviklingsorienterede og have et højt fagligt niveau.
 • at skabe rammer, der virker inspirerende og motiverende.
 • at have et åbent og forpligtende forældresamarbejde.
 • at være en naturlig del af lokalsamfundet.

Se vores principper for "Åben Skole".

Se også Kulturstyrelsens PDF-dokument om "Åben Skole".

De enkelte fag

I den almindelig daglige undervisning følger vi de ministerielle læseplaner. Hverdagen er en vekslen mellem faglige og tværfaglige undervisningsforløb. De tværfaglige undervisningsforløb planlægges i klasseteamet/årgangsteamet/afdelingsteamet. I perioder med tværfaglig undervisning ændres elevernes skema.

Vi lægger stor vægt på, at IT er et naturligt hjælpemiddel i undervisningen.

Teamsamarbejde

Omkring hver klasse er der et lærerteam. Teamet består af klasselæreren og de lærere, der har flest timer i klassen. I 0.-3. klasse deltager en SFO-pædagog i hvert team. Teamets opgave er at sikre den enkelte elevs alsidige udvikling fagligt og socialt.

Som hovedregel skiftes klasselærer, når eleverne skifter afdeling i 4. og 7. klasse, og der skiftes matematiklærer én gang i forløbet, normalt efter 5. klasse. Herved sikres en fagligt kvalificeret undervisning.

I forbindelse med lærerskift sikrer vi en god overgang ved, at lærerne overdrager vigtige informationer, og den nye lærer besøger klassen.

I indskolingen vil den kommende klasselærer besøge børnehaveklassen nogle gange fra jul til sommerferien. Det er den samme pædagog, der følger barnet fra 0.-3. klasse.