Skolens profil

Blicherskolen er en skole med elever fra 0.-9. klasse. Skolen har specialklasser for både elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Det er kendetegnende for Blicherskolen, at:

  • vi har et godt arbejdsklima.
  • vi værdsætter engagement og nye initiativer.
  • vi er gode til at tage imod nye lærere (følordning).
  • vi er en afdelingsopdelt skole.
  • vi vægter teamsamarbejde højt.
  • vi arbejder målrettet med skoleudvikling.