Værdigrundlag

Engagement, fællesskab og gensidig respekt giver Blicherskolen næring til trivsel og læring.

Engagement

 • Vedholdenhed
 • Fordybelse
 • Nysgerrighed
 • Deltagelse
 • Involvering
 • Drivkraft
 • Arbejdsglæde

Fællesskab

 • Ansvarlighed
 • Forskellighed
 • Rummelighed
 • Ejerskab
 • Demokrati
 • Dannelse

Gensidig respekt

 • Tolerance
 • Åbenhed
 • Ærlighed
 • Anerkendelse
 • Dialog
 • Ordentlighed

Trivsel

 • Tryghed
 • Tillid
 • Omsorg
 • Støtte

Læring

 • Udvikling
 • Nysgerrighed
 • Udfordring