Åben skole

Det er skolens holdning, at undervisningen på Blicherskolen skal være virkelighedsnær, udfordrende, spændende og rig på oplevelser.

Det er derfor nødvendigt, at skoleforløbet indeholder mange udadvendte aktiviteter og fællesarrangementer, der bryder den daglige undervisning.

Skolen skal være en naturlig og integreret del af samfundet og må ikke blive en institution, der er afskåret fra omverdenen.

Det er endvidere skolens holdning, at udadvendte aktiviteter og fællesarrangementer er et vigtigt led i den almen dannende proces, samt en forudsætning for en yderligere styrkelse af lærer - pædagog/elevforholdet og elevernes forhold indbyrdes.

Arrangementerne skal have enten pædagogisk/faglig relevans til det stof, hvormed klassen arbejder, og/eller have et defineret socialt sigte.

Forældrene skal orienteres om aktiviteter enten ved forældremøder eller ved skriftlig information på Aula.

På alle klassetrin kan indgå følgende aktiviteter: Ekskursioner (hel/halvdags), kontakt med repræsentanter for det omgivende samfund, besøg i erhvervsvirksomheder/institutioner/andre skoleformer, idrætsdage, temadage/-uger (featureuger).

I 6. klasse afholdes en lejrskole på 5 skoledage i Danmark.

I begyndelsen af 9. klasse afholdes en minilejrskole med 2-3 overnatninger.

Godkendt som princip på skolebestyrelsesmøde den 26. oktober 2021.