Forældrebetaling

Principper for forældrebetaling i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler.

Principperne bygger på Folkeskolelovens §16 og §50 og Vejledning nr. 12 af 23.02 1999

Betaling i forbindelse med ekskursioner

Ekskursioner foregår helt eller delvist i skoletiden.

Formål og indhold skal være inden for folkeskolelovens rammer. Da de er en del af den daglige undervisning, vil forberedelse og opfølgning foregå i undervisningstiden, og der er mødepligt for eleverne.

Skolens ledelse skal godkende afholdelse af ekskursioner.

Klassekassen kan give tilskud til entreer og lignende.

Betaling i forbindelse med lejrskoler

En lejrskole foregår helt eller delvist i skoletiden.

Der vil være mindst én overnatning.

Formål og indhold skal være inden for folkeskolelovens rammer. Da en lejrskole er en del af den daglige undervisning, vil forberedelse og opfølgning foregå i undervisningstiden, og der vil være mødepligt for eleverne.

Skolen dækker alle udgifter, der er en nødvendig forudsætning for gennemførelse af turen.

Der kan opkræves maks. 125 kr. pr. dag til dækning af udgifter til kost.

Klassekassen kan yde tilskud til fritidsaktiviteter.

Regnskab

Ved afslutning af en ekskursion, lejrskole eller skolerejse aflægges regnskab over turens indtægter og udgifter til skolens ledelse.

Klassekasse

Forældre og elever i en klasse kan beslutte at oprette en klassekasse.

Midlerne i kassen kan fremskaffes ved frivillig indbetaling, overskud fra arrangementer, sponsorerede penge, fælles-indsamlinger o.lign.

En person fra forældrerådet har ansvaret for klassekassen. Det anbefales, at der oprettes en konto i et pengeinstitut.

Godkendt som princip på skolebestyrelsesmøde den 29. august 2022